Tất tần tật về Định lí Sin (2024) chi tiết nhất | Toán lớp 10

Với Tất tần tật về Định lí Sin cụ thể nhất - Toán lớp 10 cụ thể nhất canh ty học viên dễ dàng và đơn giản ghi nhớ toàn Tất tần tật về Định lí Sin cụ thể nhất biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Toán 10. Mời chúng ta đón xem:

Tất tần tật về Định lí Sin cụ thể nhất - Toán lớp 10

Bạn đang xem: Tất tần tật về Định lí Sin (2024) chi tiết nhất | Toán lớp 10

I. Công thức

- Định lí sin: Cho tam giác ABC bất kì, R là nửa đường kính của đàng tròn trặn nước ngoài tiếp tam giác ABC.

Tài liệu VietJack

Ta có:

BCsinA=ABsinC=ACsinB=2R

II. Ví dụ minh họa.

Bài 1: Cho tam giác nhọn ABC sở hữu BC = 8cm, AB = 7cm và A^=60o. Tính số đo góc C^.

Tài liệu VietJack

Lời giải:

Xét tam giác nhọn ABC

Áp dụng toan lí Sin tao có: BCsinA=ABsinC

sinC=AB.sinABC

=7.sin60o8=7.328=7316 (cm)

Vì ABC là tam giác nhọn C^=49o16'.

Bài 2: Cho tam giác ABC cân nặng bên trên B sở hữu BC = 6cm và A^=80o. Tính phỏng nhiều năm nửa đường kính đàng tròn trặn nước ngoài tiếp của tam giác ABC.

Xem thêm: sổ theo dõi Tiếng Anh là gì

Tài liệu VietJack

Lời giải:

Xét tam giác ABC:

Gọi nửa đường kính đàng tròn trặn nước ngoài tiếp của tam giác ABC là R

Áp dụng toan lí Sin tao có:

BCsinA=2R

R=12.BCsinA=12.6sin80o3,05(cm)

Bài 3: Cho tam giác ABC sở hữu AC = 4cm, B^=75oC^=60o. Tìm phỏng nhiều năm BC.

Tài liệu VietJack

Lời giải:

Xét tam giác ABC:

Có: A^+B^+C^=180o

A^=180oB^C^=180o75o60o=45o

Xem thêm:

Áp dụng toan lý Sin tao có:

BCsinA=ACsinBBC=AC.sinAsinB=4.sin45osin75o

=4342,93(cm)

BÀI VIẾT NỔI BẬT