Công thức tính trọng lượng sắt thép – Công ty TTD

Viết tắt

T: Dày; W: Rộng; L: Dài;

Bạn đang xem: Công thức tính trọng lượng sắt thép – Công ty TTD

A: Cạnh; A1: Cạnh 1; A2: Cạnh 2;

I.D: Đường kính trong; O.D: Đường kính ngoài;

Tấm

Trọng lương(kg) = T(mm) x W(mm) x L(mm) x 7.85

Ống tròn

Trọng lượng(kg) = 0.003141 x T(mm) x {O.D(mm) – T(mm)} x 7.85 x L(mm)

Ống vuông

Trọng lượng(kg) = [4 x T(mm) x A(mm) – 4 x T(mm) x T(mm)] x 7.85 x 0.001 x L(m)

Ống chữ nhật

Trọng lượng(kg) = [2 x T(mm) x {A1(mm) + A2(mm)} – 4 x T(mm) x T(mm)] x 7.85 x 0.001 x L(m)

Thanh la (lập là)

Trọng lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x T(mm) x 7.85 x L(m)

Cây quánh tròn trặn (láp) Dây

Trọng lượng(kg) = 0.0007854 x O.D(mm) x O.D(mm) x 7.85 x L(m)

Xem thêm: Hình ảnh tờ tiền 500k, lịch sử phát triển tờ tiền 500 nghìn

Cây quánh vuông (láp vuông)

Trọng lượng(kg) = 0.001 x W(mm) x W(mm) x 7.85 x L(m)

Cây quánh lục giác (thanh lục lăng)

Trọng lượng(kg) = 0.000866 x I.D(mm) x 7.85 x L(m)

TỶ TRỌNG CỦA THÉP VÀ THÉP KHÔNG GỈ

Thép Carbon 7.85 g/cm3

Inox 201/202/301/302/303/304(L)/305/321 7.93 g/cm3

Inox 309S/310S/316(L)/347 7.98 g/cm3

Inox 405/410/420 7.75 g/cm3

Inox 409/430/434 7.70 g/cm3

Công thức tính trọng lượng riêng biệt của thép tấm
Trọng lương lậu thép tấm(kg) = Độ dày (mm) x Chiều rộng lớn (mm) x Chiều lâu năm (mm) x 7.85 (g/cm3).

Công thức tính trọng lượng riêng biệt của thép ống
Trọng lượng thép ống(kg) = 0.003141 x Độ dày (mm) x Đường kính ngoài (mm) – Độ dày (mm)} x 7.85 (g/cm3) x Chiều lâu năm (mm).

Công thức tính trọng lượng thép vỏ hộp vuông
Trọng lượng thép vỏ hộp vuông (kg) = [4 x Độ dày (mm) x Cạnh (mm) – 4 x Độ dày (mm) x Độ dày (mm)] x 7.85(g/cm3) x 0.001 x Chiều dài(m).

Xem thêm: Cách pha màu da người đủ tone khi vẽ tranh

Công thức tính trọng lượng thép vỏ hộp chữ nhật
Trọng lượng thép vỏ hộp chữ nhật (kg) = [2 x Độ dày (mm) x {Cạnh 1(mm) +Cạnh 2(mm)} – 4 x Độ dày(mm) x Độ dày (mm)] x 7.85 (g/cm3) x 0.001 x Chiều dài(m).

Công thức tính trọng lượng thanh la
Trọng lượng thanh la (kg) = 0.001 x Chiều rộng lớn (mm) x Độ dày (mm) x 7.85 (g/cm3) x Chiều dài(m).

Công thức tính trọng lượng cây quánh vuông
Trọng lượng thép quánh vuông(kg) = 0.0007854 x Đường kính ngoài (mm) x Đường kính ngoài (mm) x 7.85 (g/cm3) x Chiều lâu năm (m).