Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình lập phương và thể tích một hình

Trong cuộc sống thường ngày thông thường ngày, chúng tớ phát hiện thật nhiều dụng cụ đem dạng là hình lập phương ví dụ như: khối rubik, thùng những tông, vỏ hộp bánh, hộp đá quý... Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong thầy cô Mathx ôn luyện lại một số kỹ năng và kiến thức về hình lập phương tương đương phương pháp tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình lập phương

ÔN TẬP LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

Hình lập phương là gì?

Hình lập phương là một trong những vô số thật nhiều hình học tập vô toán học tập nước Việt Nam và được sử thoáng rộng không chỉ có trong số bài học kinh nghiệm bên trên lớp mà còn phải được vận dụng nhiều vô thực tiễn đưa.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình lập phương và thể tích một hình

Hình lập phương là gì

Hình lập phương là gì?

Định nghĩa

Hình lập phương là hình khối đem chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao đều đều bằng nhau.

Hình lập phương đem 6 mặt mũi đều là hình vuông vắn đều bằng nhau.

Hình lập phương là hình vỏ hộp chữ nhật đem toàn bộ những cạnh vày nhau

Tính chất

Hình lập phương đem 8 mặt mũi phẳng lì đối xứng

Hình lập phương đem 12 cạnh đều bằng nhau, 8 đỉnh, cứ 3 cạnh tiếp tục gặp gỡ nhau bên trên 1 đỉnh.

Hình lập phương đem 4 đàng chéo cánh tách nhau bên trên một điểm, sẽ là tâm đối xứng của hình lập phương

Các đàng chéo cánh của khối hình khối lập phương đem độ dài đều bằng nhau.

Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

a) Định nghĩa

- Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích S sáu mặt mũi của hình lập phương.

b) Quy tắc

Giử sử hình lập phương đem cạnh là a.

  • Muốn tính diện tích S xung xung quanh của hình lập phương tớ lấy diện tích S một phía nhân với 4.

Sxq = S1mặt x 4 = (a x a) x 4

  • Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương tớ lấy diện tích S một phía nhân với 6.

Stp = S1mặt x 6 = (a x a) x 6

Ví dụ: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương đem cạnh 3cm

Xem thêm: Hồ Yên Mỹ - tiềm năng du lịch cần được đánh thức

Phương pháp: sít dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương.

Giải:

Diện tích một phía của hình lập phương là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là:

9x 4 = 36 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương ê là:

9x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 36cm2

Diện tích toàn phần: 54cm2

>>> Tham khảo thêm: CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH LẬP PHƯƠNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT LỚP 5

Thể tích một hình

a) Ví dụ 1

Trong hình mặt mũi, hình lập phương ở trọn vẹn vô hình vỏ hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương nhỏ nhắn to hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật hoặc thể tích hình vỏ hộp chữ nhật to hơn thể tích hình lập phương.

b) Ví dụ 2

Xem thêm: Tứ diện đều - Thể tích tứ diện đều

Hình C bao gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng bao gồm 4 hình lập phương như vậy. Ta nói: Thể tích hình C vày thể tích hình D.

c) Ví dụ 3

Hình Phường bao gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình Phường trở thành nhị hình M, N: hình M bao gồm 4 hình lập phương và hình N bao gồm 2 hình lập phương như vậy. Ta nói: Thể tích hình Phường vày tổng thể tích những hình M và N.