Cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Công thức tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương nhưng mà những em được học tập vô công tác Toán lớp 5.

Ở nội dung bài viết này, Timgiasuhanoi.com tổ hợp lại những công thức tương quan cho tới hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương nhằm những em học tập nằm trong vận dụng vô giải toán.

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Cách tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương

– Định nghĩa: Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S 4 mặt mày mặt của hình (trừ 2 mặt mày đáy)

Bạn đang xem: Cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

– Ký hiệu: Sxq

– Cách tính: Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vày tích của độ cao và chu vi lòng.

– Công thức: Sxq = 2 x h x (a + b)

*Trong đó:

a là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Công thức tính diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

– Định nghĩa: Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S toàn bộ 6 mặt mày nằm trong lại.

– Ký hiệu: Stp

– Cách tính: diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật vày tổng diện tích S xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật và 2 mặt mày còn sót lại.

– Công thức: Stp = Sxq + S2đáy = Sxq + 2 x a x b = 2 x h x (a+b) + 2 x a x b

*Trong đó:

a là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

– Định nghĩa: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là phần không khí phía bên trong của hình.

– Cách tính: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật vày tích của diện tích S lòng và độ cao.

– Công thức: V = a x b x h

*Trong đó:

a là chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b là chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

h là độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Hình lập phương là tình huống đặc trưng của hình vỏ hộp chữ nhật khi a = b = h, tức là 6 mặt mày đều là hình vuông vắn. Gọi chiều lâu năm cạnh là a. Ta có:

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình lập phương

Cách tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương-1

– Cách tính: Diện tích xung xung quanh của hình lập phương 4 lượt diện tích S 1 mặt hình lập phương.

– Công thức: Sxq = 4 x a x a

Công thức tính diện tích S toàn phần hình lập phương

– Cách tính: Diện tích xung xung quanh của hình lập phương 6 lượt diện tích S một mặt hình lập phương.

– Công thức: Stp = 6 x a x a

Công thức tính thể tích của hình lập phương

– Cách tính: Thể tích hình lập phương vày tích của 3 cạnh hình lập phương

– Công thức: V = a x a x a

Bài tập luyện hình vỏ hộp chữ nhật với điều giải

Một số câu về hình vỏ hộp chữ nhật diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật với điều giải.

Câu 1:

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều lâu năm 25 centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 12 centimet.

b) Chiều lâu năm 7,6 dm, chiều rộng lớn 4,8 dm và độ cao 2,5 dm.

c) Chiều lâu năm 4/5 m, chiều rộng lớn 2/5 m và độ cao 3/5 centimet.

Câu 2:

Một cái vỏ hộp vày tôn (không với nắp) hình dạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 30 centimet, chiều rộng lớn đôi mươi centimet, độ cao 15 centimet. Tính diện tích S tôn dùng để làm thực hiện cái vỏ hộp cơ. (không tính mép hàn).

Câu 3:

Một cái vỏ hộp hình dạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm đôi mươi centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 10cm. quý khách hàng Bình dán giấy má red color vô những mặt mày xung xung quanh và dán giấy má gold color vô nhì mặt mày đấy của vỏ hộp cơ (chỉ dán mặt mày ngoài). Hỏi diện tích S giấy má color nào là to hơn và to hơn từng nào xăng – ti -mét vuông?

Câu 4:

Một hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S xung xung quanh là 420 cm2 và với độ cao là 7cm. Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Câu 5

Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp vày bìa hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 25 centimet, chiều rộng lớn 16 centimet và độ cao 12 centimet. Tính diện tích S bài bác dùng để làm thực hiện nguyệt lão cái vỏ hộp cơ. (không tính mép dán)

Câu 6:

Một căn chống hình dạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người tớ ham muốn quét dọn vôi vô những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống cơ. Hỏi diện tích S cần thiết quét dọn vôi là từng nào mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ vày 8 m2. (chỉ quét dọn phía bên trong phòng)

Câu 7:

Cách tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần, thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương

Một viên gạch ốp hình dạng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 22cm, chiều rộng lớn 10cm, độ cao 5,5 centimet.

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của diện tích S toàn phần của khối gạch ốp hình dạng vỏ hộp chữ nhật tự 6 viên gạch ốp xếp trở thành.

Đáp án

Câu 1:

Xem thêm: Hình vẽ đen trắng đơn giản : Mỹ thuật đơn giản nhưng tinh tế

Đs: a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2:

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của cái vỏ hộp là:

(30 x đôi mươi ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của lòng vỏ hộp là:

30 x đôi mươi = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để làm thực hiện cái vỏ hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3:

Tính diện tích S giấy má gold color, tức diện tích S 2 lòng của hình vỏ hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích S giấy má red color, tức diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích S giấy má red color to hơn diện tích S giấy má gold color là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Câu 4:

Vì diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vày chu vi lòng nhân với độ cao nên chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật vày diện tích S xung xung quanh phân tách mang lại độ cao, tớ có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 5:

Diện tích bìa dùng để làm thực hiện vỏ hộp đó là diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để làm thực hiện vỏ hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 6:

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của căn chống là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn chống là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7:

Tính độ dài rộng của khối gạch ốp hình dạng vỏ hộp chữ nhật:

– Chiều lâu năm của khối gạch ốp là 22 cm

– Chiều rộng lớn của khối gạch ốp là:

10 x 2 = đôi mươi (cm)

– Chiều cao của khối gạch ốp là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích S xung xung quanh của khối gach:

Xem thêm: Hướng dẫn học toán lớp 3 hình tròn tâm đường kính bán kính

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích S toàn phần của khối gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).

Toán lớp 5 - Tags: diện tích S, diện tích S toàn phần, diện tích S xung xung quanh, hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương, thể tíchMột số vấn đề cơ phiên bản và nâng lên về diện tích S tam giác với điều giải – Toán lớp 5Bài tập luyện về hình thang, tính diện tích S hình thang với điều giải – Toán lớp 5Các dạng Toán tỉ số xác suất – Toán lớp 5Cách giải vấn đề 2 tỉ số, tổng hoặc hiệu ko thay đổi – Toán nâng lên lớp 5Dạng 3: Toán phân tách không còn – Toán lớp 5Dạng 2: Toán Dãy số – Toán lớp 5Dạng 1: Toán chữ số tận nằm trong – Toán lớp 5