Hình thang cân: Khái niệm, tính chất, dấu hiệu nhận biết & các công thức tính

Hình thang cân là 1 trong mỗi hình học tập cơ phiên bản lúc này. Để nắm rõ chưa dừng lại ở đó này là hình thang cân nặng, Điểm lưu ý, đặc điểm, tín hiệu nhận thấy và những công thức tính chu vi, diện tích S thì nội dung tại đây Monkey tiếp tục phân tách cụ thể.

Hình thang cân nặng là gì?

Là 1 trong các mô hình học tập phổ biến, hình thang cân nặng đem những Điểm lưu ý nổi trội sau đây:

Bạn đang xem:

Khái niệm hình thang cân

Hình thang cân nặng là tứ giác đặc biệt quan trọng đem hai cạnh tuy nhiên song (hình thang) và đem nhị góc kề một cạnh lòng đều bằng nhau.

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) <=> AB // CD và góc C = góc D

Đặc điểm của hình thang cân nặng. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Đặc điểm đặc điểm hình thang cân

Là một tứ giác đặc biệt quan trọng, nên hình thang cân nặng đem những đặc điểm như sau:

 • Hình thang đem nhị cạnh mặt mũi vì thế nhau

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) => AD = BC

 • Hình thang đem nhị góc kề cạnh lòng vì thế nhau

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) => AC = BD

 • Hình thang đem hai tuyến đường chéo cánh vì thế nhau

Ví dụ: ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) => góc C = góc D và góc A = góc B

Ngoài rời khỏi, hình thang cân nặng nội tiếp đàng tròn trặn đó là hình đem 4 điểm đều nằm trong một hình tròn trụ.

Dấu hiệu nhận thấy hình thang cân

 • Hình thang đem nhị góc kề một cạnh lòng đều bằng nhau là hình thang cân nặng.

 • Hình thang đem hai tuyến đường chéo cánh đều bằng nhau là hình thang cân nặng.

 • Hình thang nội tiếp đàng tròn trặn là hình thang cân nặng.

Ví dụ: Trong những tứ giác ABCD và EFGH trong giấy tờ kẻ dù vuông ở hình sau, tứ giác này là hình thang cân? Vì sao?

Hướng dẫn giải:

Để hiểu rằng đâu là hình thang cân nặng, tao tiếp tục phụ thuộc vào đặc điểm của hình nhằm kiểm tra. Cụ thể, nom vô hình được vẽ bên trên những dù vuông nên tiếp tục đơn giản nhận thấy được phỏng lâu năm những cạnh mặt mũi.

Theo đó: Trong 2 hình bên trên, tứ giác ABCD là hình thang cân nặng. Bởi vì thế AD = BC (hai đàng chéo cánh của 2 hình tam giác với phỏng lâu năm cạnh vì thế nhau). Còn tứ giác EFGH ko cần là hình thang cân nặng, vì thế tất cả chúng ta nom 2 cạnh EF > GH.

* Lưu ý: Hình thang cân nặng sẽ sở hữu 2 cạnh mặt mũi đều bằng nhau, tuy nhiên điều ngược lại không phải tiếp tục đích thị. Chẳng hạn tứ giác đem 2 cặp cạnh tuy nhiên tuy nhiên, nằm trong cạnh mặt mũi đều bằng nhau tuy nhiên cơ ko cần là hình thang cân nặng. 

Cách minh chứng hình thang cân

Để rất có thể minh chứng được một hình thang là hình thang cân nặng, tao phụ thuộc vào Điểm lưu ý sau:

 • Chứng minh hình thang đem nhị góc kề một lòng đều bằng nhau => hình thang này đó là hình thang cân nặng.

 • Chứng minh hình thang đem hai tuyến đường chéo cánh đều bằng nhau => hình thang này đó là hình thang cân nặng.

Việc nắm vững cơ hội minh chứng hình thang cân nặng rất rất cần thiết. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Công thức tính diện tích S và chu vi hình thang cân

Cũng tương tự động như các hình học tập không giống, với hình thang cân nặng cũng sẽ sở hữu những công thức về tính chất chu vi và diện tích S cơ phiên bản sau đây:

Công thức tính diện tích S hình thang cân

Cách tính diện tích S hình thang cân nặng cũng tiếp tục vận dụng như công thức tính diện tích S hình thang thường thì, tiếp tục bằng độ cao nhân với khoảng nằm trong nhị lòng.

* Lưu ý: Chiều cao ở phía trên đó là cạnh mặt mũi vuông góc với cả hai lòng.

Công thức: S = (a + b)/2 x h

Trong đó:

 • S là diện tích S hình thang.

 • a và b là phỏng lâu năm 2 cạnh lòng.

 • h là phỏng lâu năm cạnh mặt mũi vuông góc với 2 lòng.

Công thức tính diện tích S của hình thang cân nặng tương tự động như hình thang. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Công thức tính chu vi hình thang cân

Chẳng hạn, mang lại hình thang ABCD cân nặng với phỏng lâu năm 2 cạnh lòng ứng là a và b, phỏng lâu năm cạnh mặt mũi là c. Lúc này, công thức tính chu vi hình thang cân nặng ABCD tiếp tục là:

Một số dạng bài xích tập dượt về hình thang cân nặng thông thường gặp

Khi mới nhất thích nghi với kỹ năng về hình thang cân nặng, những em thông thường sẽ tiến hành gặp gỡ một số trong những dạng toán thân thuộc sau đây:

Có nhiều hình thức bài xích tập dượt tương quan cho tới hình thang cân nặng. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Dạng 1: Tính chu vi hình bình thang lúc biết phỏng lâu năm những lòng và cạnh bên

Ví dụ: Cho hình thang ABCD cân nặng, biết lòng rộng lớn vì thế 12 cm; lòng bé nhỏ vì thế 10 centimet và nhị cạnh mặt mũi theo thứ tự vì thế 7 centimet và 8 centimet. Tính chu vi hình thang ABCD.

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình thang ABCD cân nặng là:

12 + 10 + 7 + 8 = 37 (cm)

Đáp số: 37cm

Dạng 2: Tính phỏng lâu năm cạnh mặt mũi của hình thang cân nặng lúc biết chu vi

Ví dụ: Cho hình thang ABCD cân nặng đem nhị cạnh mặt mũi đều bằng nhau biết chu vi của hình thang vì thế 68cm và phỏng lâu năm nhị cạnh lòng theo thứ tự là 20cm và 26cm. Tính phỏng lâu năm của hình thang ABCD cân nặng.

Hướng dẫn giải:

Tổng phỏng lâu năm nhị cạnh mặt mũi của hình thang ABCD là:

68 – trăng tròn – 26 = 22 (cm)

Độ lâu năm cạnh mặt mũi của hình thang là:

22 : 2 = 11 (cm)

Xem thêm: "Cận Thị" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Đáp số: 11cm

Dạng 3: Tính diện tích S hình thang cân nặng lúc biết phỏng lâu năm nhị lòng và chiều cao

Ví dụ: Cho hình thang ABCD cân nặng, biết phỏng lâu năm lòng nhỏ vì thế 5cm, lòng rộng lớn vì thế 10cm. Chiều cao của hình thang vì thế 6cm. Tính diện tích S của hình thang ABCD.

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình thang ABCD là:

(5 + 10) x 6 : 2 = 45 (cm2)

Đáp số: 45cm2

Dạng 4: Tính độ cao lúc biết phỏng lâu năm nhị lòng và diện tích S hình thang cân

Ví dụ: Cho hình thang ABCD đem diện tích S vì thế 14dm2, lòng bé nhỏ vì thế 2dm và lòng rộng lớn vì thế 5dm. Tính phỏng lâu năm độ cao của hình thang cơ.

Từ công thức tính diện tích S của hình thang, tao tìm kiếm được phương pháp tính độ cao của hình ứng bằng phương pháp tao lấy diện tích S phân tách mang lại khoảng nằm trong của nhị lòng. Tương ứng h = S x 2 : (a + b)

Hướng dẫn giải:

Độ lâu năm độ cao của hình thang là:

14 x 2 : (2 + 5) = 4 (dm)

Đáp số: 4dm

Dạng 5: Tính diện tích S hình thang cân nặng khi không biết phỏng lâu năm nhị lòng và chiều cao

Ví dụ: Cho hình thang ABCD cân nặng độ cao vì thế 56cm. Đáy to hơn lòng bé nhỏ 24cm và lòng bé nhỏ vì thế 2/5 lòng rộng lớn. Tính diện tích S hình thang ABCD.

Hướng dẫn giải:

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Độ lâu năm lòng rộng lớn là:

24 : 3 x 5 = 40 (cm)

Độ lâu năm lòng bé nhỏ là:

40 – 24 = 16 (cm)

Diện tích hình thang là:

(16 + 40) x 56 : 2 = 1568 (cm2)

Đáp số: 1568cm2

Ứng dụng của hình thang cân nặng vô thực tế

Hình thang cân nặng là 1 hình học tập khá thân thuộc và thông dụng. Ngoài được phần mềm vô toán học tập, nó cũng khá được dùng để làm đồ đùa mang lại trẻ nhỏ với hình dạng ứng, hoặc những quy mô vì thế vật liệu bằng nhựa nhằm học hành và hí hửng đùa, những vật dụng như bàn và ghế, kệ sách…

Một số phần mềm của hình thang cân nặng cơ phiên bản. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Các Việc tương quan cho tới hình thang cân nặng vô SGK kèm cặp đáp án

Đối với kỹ năng về hình thang cân nặng, thông thường những em tiếp tục chính thức được học tập kể từ công tác toán lớp 8. Vậy nên, sau đây Monkey tiếp tục tổ hợp một số trong những bài xích tập dượt toán vô SGK toán lớp 8 về hình thang cân nặng kèm cặp đáp án nhằm những em tìm hiểu thêm thêm:

(Nguồn: Tổng hợp)

Bài tập dượt thực hành thực tế nhằm rèn kỹ năng

Ngoài bài xích tập dượt vô SGK, Monkey tiếp tục tổ hợp tăng một số trong những bài xích tập dượt về hình thang cân nặng nhằm những em rất có thể vận dụng kỹ năng tiếp tục học tập nhằm đoạt được hiệu quả:

(Nguồn: Tổng hợp)

Kinh nghiệm học tập toán hình thang cân nặng hiệu quả

Để chung những em học tập hiểu và dễ dàng đoạt được những bài xích tập dượt về hình thang cân nặng, bên dưới đó là một số trong những tuyệt kỹ tuy nhiên Monkey tổ hợp nhằm bé nhỏ tìm hiểu thêm tăng.

Trang bị nền tảng và niềm yêu thương quí toán học tập nằm trong Monkey Math

Monkey Mathứng dụng dạy dỗ học tập toán online giành riêng cho trẻ nhỏ đang được không ít cha mẹ tin tưởng tưởng lựa lựa chọn lúc này, với nội dung dạy dỗ học tập bám sát công tác GDPT tiên tiến nhất của Sở thể hiện, nhằm không những chuẩn bị nền tảng toán học tập vô cuộc sống mà còn phải tương hỗ việc học tập bên trên lớp cực tốt.

Chính chính vì thế, Monkey Math sẽ không còn giảng dạy dỗ theo phía truyền thụ kỹ năng như cơ hội truyền thống lâu đời. Thay vô cơ, phần mềm tiếp tục áp dụng nhiều cách thức dạy dỗ học tập tích cực trải qua trò đùa, sách bài xích tập dượt hỗ trợ, những sinh hoạt toán học… Kết hợp ý cùng theo với tiếng động chân thực, hình hình họa vật hoạ sống động chung tăng năng lực tiếp nhận và sự hào hứng rộng lớn khi bé nhỏ học tập toán rộng lớn.

(Ảnh: Monkey)Nâng cao sự hào hứng học tập toán hình mang lại bé nhỏ với Monkey Math. (Ảnh: Monkey)

Đồng thời, nội dung bài học kinh nghiệm bên trên ứng dụng nhiều mẫu mã với rất nhiều chủ thể thuộc nhiều đề chính kể từ đại số cho tới hình học tập, bao hàm cả kỹ năng về hình thang cân nặng. Tất cả được bố trí và cá thể hoá bám theo từng đối tượng người tiêu dùng, phân phân thành những Lever kể từ dễ dàng cho tới khó khăn nhằm ba mẹ đơn giản lựa lựa chọn bài học kinh nghiệm phù phù hợp với năng lượng của con trẻ nhất.

Để nắm rõ rộng lớn về những cách thức dạy dỗ bên trên Monkey Math, ba mẹ rất có thể tìm hiểu thêm qua loa đoạn Clip sau hoặc ĐK sẽ được tư vấn chu đáo:

 

Ghi lưu giữ những công thức hình thang cân nặng qua loa thơ ca

Đối với những trẻ em, việc ghi lưu giữ bài xích thơ hoặc bài xích hát thông thường tiếp tục đơn giản rộng lớn đối với một quãng văn. Vậy nên, để giúp đỡ việc đo lường và tính toán dễ dàng lưu giữ, dễ nắm bắt hơn vậy thì ba mẹ rất có thể phát minh hoặc thuế tầm những bài xích thơ tương quan cho tới những công thức về hình thang cân nặng. Chẳng hạn như:

“ Muốn tính diện tích S hình thang

Đáy rộng lớn, lòng bé nhỏ tao đem nằm trong vào

Cộng vô nhân với chiều cao

Chia song thành phẩm thế nào thì cũng ra”

Luyện tập dượt, thực hành thực tế thông thường xuyên

Để chống rời tình huống bé “học trước quên sau”, ba mẹ nên khuyến khích, đòi hỏi bé nhỏ rèn luyện, thực hành thực tế thông thường xuyên. Từ việc thực hiện bài xích tập dượt vô SGK, tìm hiểu thêm tăng nhiều kỹ năng mới nhất bên trên mạng internet, luyện đề thi đua, tổ chức triển khai những trò đùa hoặc cuộc thi đua nhỏ về toán học…

Xem thêm: Tải xuống APK máy ảnh cho Android - Phiên bản Mới Nhất

Bên cạnh cơ, ba mẹ cũng nên thường xuyên đánh giá kỹ năng của con cái, để tìm hiểu con cái đang được gặp gỡ trở ngại phần này, đem cần thiết tương hỗ gì không?... Chính điều này tiếp tục thêm phần xúc tiến năng lực suy nghĩ, hào hứng và tiếp nhận kỹ năng của bé nhỏ lúc học toán đảm bảo chất lượng rộng lớn, bớt nhàm ngán rộng lớn.

Việc rèn luyện thông thường xuyên rất rất cần thiết. (Ảnh: Sưu tầm internet)

Kết luận

Trên đó là những vấn đề kỹ năng cơ phiên bản về hình thang cân, một hình học tập đặc biệt quan trọng tiếp tục thông thường xuất hiện tại vô đề thi đua tuy nhiên những em cần thiết nắm vững. Nếu ba mẹ không tồn tại nhiều thời hạn và kinh nghiệm tay nghề trong các công việc dạy dỗ bé nhỏ học tập toán thì rất có thể tìm hiểu thêm phần mềm Monkey Math nhằm tương hỗ kiến thiết nền tảng toán học tập mang lại bé nhỏ đảm bảo chất lượng rộng lớn nhé.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Hải Quan Tiếng Anh Là Gì? - Xe Tải Thành Hưng

Trong Tiếng Anh, hải quan là Customs, có phiên âm cách đọc là /ˈkʌstəmz/. Hải quan “Customs” là cơ quan chính phủ có nhiệm vụ quản lý và kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu và hoạt động thương mại quốc tế để đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và quy định liên …