Công thức, cách tính góc giữa hai vecto (cực hay, chi tiết).Bài ghi chép Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto.

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

A. Phương pháp giải

Phương pháp 1: Sử dụng khái niệm góc đằm thắm nhì vectơ

Bạn đang xem: Công thức, cách tính góc giữa hai vecto (cực hay, chi tiết).

Định nghĩa góc đằm thắm nhì vectơ: Cho nhì vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết) đều không giống vectơ-không. Từ một điểm O ngẫu nhiên, tớ vẽ những vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết). Khi cơ số đo của góc AOB, được gọi là số đo góc đằm thắm nhì vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết), hoặc đơn giản và giản dị là góc đằm thắm nhì vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết).

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

Phương pháp 2: (Áp dụng vô hệ tọa độ) Tính cos góc đằm thắm nhì vectơ, kể từ cơ suy đi ra góc đằm thắm 2 vectơ.

Sử dụng công thức sau:

Cho nhì vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết). Khi đó

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

Chú ý: Góc đằm thắm nhì vectơ nằm trong [0°;180°]

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC vuông cân nặng bên trên A. Tính góc đằm thắm nhì vectơ:

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

Hướng dẫn giải:

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

- Nhớ lại định nghĩa nhì vectơ đều nhau ở chương 1: Hai vectơ đều nhau khi bọn chúng nằm trong phía và nằm trong chừng lâu năm.

- Trên tia đối của tia CB lấy D sao mang lại CB = CD.

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

Ví dụ 2: Cho những vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết) Tính góc đằm thắm nhì vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết).

Hướng dẫn giải:

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

Vậy góc đằm thắm nhì vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết) là góc α ∈ [0°;180°] vừa lòng Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết).

Ví dụ 3: Trong mặt mày bằng tọa chừng Oxy, mang lại nhì vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết). Tính góc đằm thắm nhì vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết).

A. 45°

B. 60°

C. 90°

D. 30°

Hướng dẫn giải:

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

Đáp án A

Ví dụ 4: Cho nhì vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết) có tính lâu năm bởi vì 1 và vừa lòng ĐK Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết). Tính góc đằm thắm nhì vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết).

A. 60°

B. 30°

C. 120°

D. 150°

Hướng dẫn giải:

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết) (bình phương vô phía bởi vì bình phương chừng dài)

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

Đáp án C

Ví dụ 5: Cho những vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết) vừa lòng Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết). Góc đằm thắm vectơ Cách tính chừng lâu năm vecto, khoảng cách đằm thắm nhì điểm vô hệ tọa chừng (cực hoặc, chi tiết) và vectơ Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

A. 30°

B. 60°

C. 90°

D. 120°

Hướng dẫn giải:

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

Công thức, phương pháp tính góc đằm thắm nhì vecto (cực hoặc, chi tiết)

Đáp án A

C. Bài luyện tự động luyện

Bài 1. Tính góc đằm thắm vecto a và vectơ c, biết vectơ c=ab và mang lại các vectơ a và b thoả mãn |a| = 4, |b| = 2.

Hướng dẫn giải

Ta có: c = a – b

Xem thêm: Ăn tiếng Anh là gì? - Moon ESL

Nên c2 = (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 = |a|2 – 2|a| . |b| . cos(a,b) + |b|2

Suy đi ra c2 = 42 – 2.4.1.cos60o + 22 = 3 hoặc |c| = 3.

Ta lại có: a . c = a . (a – b) = a2 – a . b hay a . c =3 

Do đó a . c = |a| . |c| . cos (a, c)

Hay 3 = 2.3. cos(a, c)

Do cơ, cos(a, c) = 323=32

Vậy góc giữa 2 vectơ bằng 30o.

Bài 2. Tứ diện OABC có các cạnh OA, OB, OC song một vuông góc và đều có độ dài là 1. Gọi M là trung điểm của canh AB. Tính góc giữa nhì vectơ OM,  BC.

Hướng dẫn giải

Lấy N là trung điểm của AC suy đi ra MN // BC.

Ta có: OM,  BC=OM,  MN=180°OMN^

Xét tam giác OMN có OM = ON = 12; MN = 12BC = 22

Suy đi ra cosOMN^=12 hoặc OMN^=60°.

Do cơ OM,  BC=120°.

Bài 3. Tính góc đằm thắm 2 vectơ a và b, hiểu được 2 vectơ a và b có độ bài bằng 1 và thoả mãn điều kiện |3a + 2b| = 7.

Hướng dẫn giải

Ta có: 3a+2b=7 hoặc 3a2b2 =7 nên 9a2 + 12b + 4b = 7

Vì a= |a|2 =1; b2 = |b|2 =1.

Nê 4 . 1 + 12ab + 9 . 1 =  7 nên 12ab = 7 – 4 – 9  = –6 hoặc ab = 12.

Do đó: cosa; b=a.ba.b=12.

Vậy góc giữa 2 vectơ a và b là 120 độ.

Bài 4. Cho hình thoi ABCD đem BAD^=120°. Tính góc giữa nhì vectơ DCAD.

Hướng dẫn giải

Ta có AB // DC và AB = DC (vì ABCD là hình thoi)

Suy đi ra DC=AD nên DC,  AD=AB,  AD.

AB,  AD=BAD^=120°.

Do cơ DC,  AD=120°.

Bài 5. Cho tứ diện ABCD có AC = BD = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm BC, AD. Biết rằng MN = a3. Tính góc giữa AC và BD.

Hướng dẫn giải

Gọi I là trung điểm của AB, tớ có IM = IN = a

Áp dụng định lý của Cosin mang lại tam giác IMN tớ có:

cosMIN^=IM2+IN2MN22.IM.INa2+a23a22.a.a=12

=> MIN^=60°.

Vậy góc đằm thắm AC và BD bởi vì 60 chừng.

Bài 6. Cho những vectơ a=i+j  ;  b=2i+3j. Tính góc đằm thắm nhì vectơ a,b.

Bài 7. Trong mặt mày bằng tọa chừng Oxy, mang lại nhì vectơ a=2;5;  b=3;7. Tính góc đằm thắm nhì vectơ a;  b

Bài 8. cho nhì vectơ a;b có tính lâu năm bởi vì 1 và vừa lòng ĐK 3a+5b=9. Tính góc đằm thắm nhì vectơ a;b

Bài 9. Cho hình chóp S.ABCD có lòng là hình vuông cạnh a3, SA vuông góc với mặt phẳng đáy tại A, SA = a2. Tính góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD.

Bài 10. Cho hình chóp S.ABCD có đấy ABCD là hình bình hành với BC = 2a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, Góc giữa nhì đường thẳng SD và BC nằm vô khoảng nào?

Xem tăng những dạng bài bác luyện Toán lớp 10 tinh lọc, đem đáp án hoặc không giống khác:

 • Cách tính chừng lâu năm vecto, khoảng cách đằm thắm nhì điểm vô hệ tọa chừng (cực hoặc, chi tiết)
 • Cách chứng tỏ Hai vecto vuông góc (cực hoặc, chi tiết)
 • Tìm m nhằm góc đằm thắm nhì vecto bởi vì một trong những mang lại trước rất rất hoặc (45 chừng, góc nhọn, góc tù)
 • Cách giải bài bác luyện về Định lí Cô-sin vô tam giác (cực hoặc, chi tiết)

Đã đem lời nói giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ lốc xoáy Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra khuôn mẫu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: %C4%91%C3%B4i%20gi%C3%A0y trong Tiếng Anh, câu ví dụ

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


tich-vo-huong-cua-hai-vecto-va-ung-dung.jspGiải bài bác luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học

BÀI VIẾT NỔI BẬT